Tom Van de Weghe

image1 kopie.jpg

Tom Van de Weghe is VRT-journalist en gespecialiseerd in China en Azië. Hij leerde Chinees en richtte in 2007 het eerste correspondentenbureau op vanuit Peking. Vijf jaar lang berichtte hij voor VRT over de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties in de regio. Hij schreef hierover het boek “Beestig China”. Samen met zijn vrouw stelde hij ook een boek samen over de culinaire tradities in Azië. Na zijn verblijf in China werd Van de Weghe Amerika-correspondent en bureauchef in Washington DC, tot 2016. De voorbije jaren onderzocht hij als researcher fellow aan Stanford University de impact van technologie op de geopolitieke relaties tussen China, Europa en de VS.